Bộ NST lưỡng bội trong tế bào sinh dưỡng của vượn người có số lượng là:

A.

42.

B.

48.

C.

44.

D.

46.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

48

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...