Bộ NST đặc trưng của mỗi loài sinh sản hữu tính ổn định qua các thế hệ cơ thể là nhờ quá trình

A.

nguyên phân và giảm phân.

B.

giảm phân và thụ tinh.

C.

thụ tinh.

D.

nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...