Bộ NST đặc trưng của mỗi loài sinh sản hữu tính ổn định qua các thế hệ cơ thể là nhờ quá trình

A.

nguyên phân và giảm phân.

B.

giảm phân và thụ tinh.

C.

thụ tinh.

D.

nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...