Bộ nhiễm sắc thể của mỗi loài sinh sản hữu tính được duy trì và ổn định qua các thế hệ là nhờ

A.

kết hợp của quá trình tự sao ADN với quá trình sao mã.

B.

kết hợp của 3 quá trình: tự sao - sao mã - giải mã.

C.

kết hợp của sự nhân đôi ADN với sự nhân đôi nhiễm sắc thể.

D.

kết hợp 3 cơ chế: nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...