Bộ não người trong giai đoạn phát triển phôi có 5 phần rõ rệt, giống như não cá là giai đoạn người được:

A.

3 tháng.

B.

5 - 6 tháng.

C.

1 tháng.

D.

2 tháng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1 tháng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...