** Bố mẹ mang các cặp gen: (Aa, Bb, dd) x (Aa, bb, Dd). Biết mỗi gen quy định một tính trạng thường trội, lặn hoàn toàn. Nếu F1 có 6 kiểu hình, điều nào sau đây không thể xảy ra?

  1. Ba cặp gen nằm trên ba cặp tương đồng khác nhau.
  2. Một cặp gen phân li độc lập, hai cặp gen khác liên kết hoàn toàn.
  3. Hoán vị gen xảy ra giữa hai trong ba cặp gen.

Phương án đúng là

A.

1.

B.

2.

C.

3.

D.

1 và 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1 và 3.

Ba cặp gen nằm trên ba cặp tương đồng khác nhau.

Hoán vị gen xảy ra giữa hai trong ba cặp gen.

F1 có 6 kiểu hình = 3 x 2.

+ Để hai tính trạng xuất hiện 3 kiểu hình, tỉ lệ này chỉ có thể do liên kết gen giữa:

.

+ Kiểu gen của P có thể:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...