** Bố mẹ đều thuần chủng, đem F1 giao phối với cá thể khác, đời F2 có 37,5% cây hoa kép, quả ngọt : 31,25% cây hoa đơn, quả ngọt : 18,75% cây hoa kép, quả chua : 6,25% cây hoa đơn, quả ngọt : 6,25% cây hoa đơn, quả chua. Vị quả do một gen quy định.

Kiểu gen của cá thể lai với F1 có thể là:

A.

1 trong 2 trường hợp.

B.

1 trong 4 trường hợp.

C.

1 trong 6 trường hợp.

D.

Chỉ duy nhất một trường hợp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1 trong 4 trường hợp.

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...