** Bố mẹ đều thuần chủng, đem F1 giao phối với cá thể khác, đời F2 có 37,5% cây hoa kép, quả ngọt : 31,25% cây hoa đơn, quả ngọt : 18,75% cây hoa kép, quả chua : 6,25% cây hoa đơn, quả ngọt : 6,25% cây hoa đơn, quả chua. Vị quả do một gen quy định.

Hình dạng hoa được di truyền theo quy luật di truyền nào sau đây?

A.

Gen đa hiệu.

B.

Tác động bổ sung hai cặp gen.

C.

Tác động tích lũy.

D.

Tác động át chế hai cặp gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tác động bổ sung hai cặp gen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...