** Bố mẹ đều không mắc bệnh, sinh 1 đứa con gái bình thường, 1 con trai mù màu.

Xác suất cặp bố mẹ nói trên sinh 2 đứa con trai, bình thường:

A.

14,0625%.

B.

12,5%.

C.

1,5625%.

D.

50%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

14,0625%.

P: XMXm ( bình thường) x XMY ( bình thường)

GP:  (X: Xm) →  (X: Y) → F1 1 XMX: 1 XMX: 1XMY : 1 XmY

Xác suất sinh 2 đứa con trai đều bình thường là: = 14,0625%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...