** Bố mẹ đều không mắc bệnh, sinh 1 đứa con gái bình thường, 1 con trai mù màu.

Xác suất cặp bố mẹ nói trên sinh 2 đứa con đều bình thường:

A.

37,5%.

B.

56,25%.

C.

12,5%.

D.

1,5635%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

56,25%.

P: XMXm ( bình thường) x XMY ( bình thường)

GP:  (X: Xm) →  (X: Y) → F1 1 XMX: 1 XMX: 1XMY : 1 XmY

Xác suất xuất hiện 2 đứa con trai đều bình thường là:  = 56,25%.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...