** Bố mẹ đều không mắc bệnh, sinh 1 đứa con gái bình thường, 1 con trai mù màu.

Xác suất cặp bố mẹ nói trên sinh được 1 đứa con bình thường là:

A.

12,5%.

B.

25%.

C.

75%.

D.

50%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

75%.

P: XMXm ( bình thường) x XMY ( bình thường)

GP:  (X: Xm) →  (X: Y) → F1 1 XMX: 1 XMX: 1XMY : 1 XmY

Xác suất xuất 1 đứa con không mắc bệnh là 3/4 = 75%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...