** Bố mẹ đều không mắc bệnh, sinh 1 đứa con gái bình thường, 1 con trai mù màu.

Kiểu gen của đứa con gái là:

A.

XMXM.

B.

XMXM hoặc XMXm.

C.

XMXm hoặc XmXm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

XMXM hoặc XMXm.

Viết sơ đồ lai XMXm x XMY → Kiểu gen đứa con gái có thể XMXM hoặc XMXm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...