** Bố mẹ đều không mắc bệnh, sinh 1 đứa con gái bình thường, 1 con trai mù màu.

Kiểu gen của đứa con gái là:

A.

XMXM.

B.

XMXM hoặc XMXm.

C.

XMXm hoặc XmXm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

XMXM hoặc XMXm.

Viết sơ đồ lai XMXm x XMY → Kiểu gen đứa con gái có thể XMXM hoặc XMXm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 15

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...