** Bố mẹ đều không mắc bệnh, sinh 1 đứa con gái bình thường, 1 con trai mù màu.

Kiểu gen của cặp bố mẹ nói trên là:

A.

XMXM x XMY.

B.

XMXm x XMY.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

XMXm x XMY.

Con trai mù màu kiểu gen XmY trong đó mẹ truyền Xm suy ra kiểu gen của P là:

(Mẹ bình thường) XMXm x XMY ( Bố bình thường)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...