Bo là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu đối với cây trồng.Ngày nay trên 70 quốc gia đã được phát hiện tình trạng thiếu Bo ở hầu hết các loại cây trên nhiều loại đất. Phân Bo cũng đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Trong tự nhiên, Bo có 2 đồng vị. Biết img1 chiếm 18,8%. Khối lượng nguyên tử trung bình của bo là 10,812. Số khối của đồng vị thứ 2 là: 

A.

12.

B.

10. 

C.

9. 

D.

11. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: Áp dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình:img1  Hướng dẫn giải: Theo đề tài ta có: img2 

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...