Bộ gen của phagơ điều khiển bộ máy di truyền của tế bào chủ tổng hợp ADN và vỏ capsit cho mình. Đây là giai đoạn nào trong chu trình nhân lên của virut?

A.

Giai đoạn xâm nhập.

B.

Giai đoạn sinh tổng hợp.

C.

Giai đoạn lắp ráp.

D.

Giai đoạn hấp phụ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Giai đoạn sinh tổng hợp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...