Bò được nuôi nhiều ở:

A.

Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, duyên hải Nam Trung Bộ.

B.

Duyên hải Nam Trung Bộ, đông Nam Bộ, đồng bằng sông Hồng.

C.

Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

D.

Trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...