Bộ đội ta tiêu diệt hoàn toàn cụm cứ điểm Đông Khê khi nào?

A.

Ngày 18 - 9 - 1950.

B.

Ngày 16 - 9 - 1950

C.

Ngày 13 - 10 - 1950.

D.

Ngày 22 - 10 - 1950

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...