Bộ đội ta tiêu diệt hoàn toàn cụm cứ điểm Đông Khê khi nào?

A.

Ngày 18 - 9 - 1950.

B.

Ngày 16 - 9 - 1950

C.

Ngày 13 - 10 - 1950.

D.

Ngày 22 - 10 - 1950

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ngày 18 - 9 - 1950.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...