Bộ đội ta tiêu diệt hoàn toàn cụm cứ điểm Đông Khê khi nào?

A.

Ngày 18 - 9 - 1950.

B.

Ngày 16 - 9 - 1950

C.

Ngày 13 - 10 - 1950.

D.

Ngày 22 - 10 - 1950

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...