Bộ Chính trị TW Đảng đã quyết định chọn nơi nào làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975

A.

Tây Nguyên

B.

Huế-Đà Nẵng

C.

Sài Gòn-Gia Định

D.

Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...