Bộ Chính trị đã khắng định "thời cơ chiến lược mới đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam". Hãy cho biết khẳng định trên ra đời trong thời điểm nào ?

A.

Sau khi giải phóng Tam Kì.

B.

Sau thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên.

C.

Sau khi giải phóng Đà Nẵng.

D.

Sau thắng lợi của chiến dịch Huế - Đà Nẵng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Sau thắng lợi của chiến dịch Huế - Đà Nẵng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...