Bộ ba đối mã (anticôđon) của tARN vận chuyển axit amin Mêtiônin là

A.

3' AUG 5’.

B.

5' AUG 3’.

C.

3' XAU 5’.

D.

3' UAX 5’.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Trên phân tử mARN, mã di truyền quy định axit amin mêtiônin là 5'AUG3'

=> Bộ ba đối mã của tARN vận chuyển axit amin này là: 3'UAX5'

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...