Bộ ba đối mã (anticođon) của tARN vận chuyển axit amin metiônin là   

A.

5'XAU3'

B.

3'XAU5'.

C.

3'AUG5'

D.

5'AUG3'

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án : A  Trên mARN : 5'AUG3' => trên tARN : 3'UAX5'    

Vậy đáp án là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...