Bình thường một khối bán dẫn có ${{10}^{10}}$ hạt tải điện. Chiếu tức thời vào khối bán dãn đó một chùm ánh sáng hồng ngoại $\lambda =993,75\,\,nm$ có năng lượng $E=1,{{5.10}^{-7}}\,\,J$ thì số lượng hạt tải điện trong khối bán dẫn này là ${{3.10}^{10}}$. Tính tỉ số giữa số photon gây ra hiện tượng quang dẫn và số photon chiếu tói kim loại

A. $\frac{1}{75}$
B. $\frac{1}{100}$
C. $\frac{2}{75}$
D. $\frac{1}{50}$
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...