* Bình kín đựng khí hêli chứa N = 1,505.1023 nguyên tử hêli ở 0°C và áp suất trong bình là 1 atm (1,03.105 (Pa)).

Thể tích của bình đựng khí trên là?

A.

5,6 (l).

B.

11,2 (l).

C.

22,4 (l).

D.

28 (l).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 chất khí - vật lý 10 có lời giải - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...