* Bình kín đựng khí hêli chứa N = 1,505.1023 nguyên tử hêli ở 0°C và áp suất trong bình là 1 atm (1,03.105 (Pa)).

Khối lượng He có trong bình là?

A.

2 (g).

B.

4 (g).

C.

1 (g).

D.

3 (g).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1 (g).

Ta có số mol: , từ đó khối lượng heli: m = v.μ = 1 (g).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...