Bình đẳng giữa các dân tộc có nghĩa là

A.

bất kì phong tục, tập quán nào của các dân tộc cũng cần được duy trì.

B.

chỉ duy trì văn hóa chung của dân tộc Việt Nam, không duy trì văn hóa riêng của mỗi dân tộc thiểu số.

C.

dân tộc ít người không được duy trì văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.

D.

truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc đều được phát huy.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Bình đẳng giữa các dân tộc có nghĩa là truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc đều được phát huy.

Vì vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...