Bình đẳng trước pháp luật là một trong những ......... của công dân:

A. Quyền chính đáng
B. Quyền thiêng liêng
C. Quyền cơ bản
D. Quyền hợp pháp
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...