Bình đẳng trước pháp luật là một trong những ......... của công dân:

A. quyền chính đáng
B. quyền thiêng liêng
C. quyền cơ bản
D. quyền hợp pháp
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...