Bình đẳng trong lao động được hiểu là:

A.

Bình đẳng của công dân trong thực hiện quyền lao động.

B.

Bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động thông qua hợp đồng lao động.

C.

Bình đẳng giữa lao động nữ và lao động nam.

D.

Cả a, b và c.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...