Big Ben là tên gọi của?

A.    Thủ đô London
B.    Tòa nhà Quốc Hội Anh
C.    Tòa tháp đồng hồ tại London
D.    Quả chuông trên tháp đồng hồ của tòa nhà Quốc Hội
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...