Biểu thức  bằng:

A.

sinα + cosα

B.

sinα - cosα

C.

|sinα + cosα|

D.

|sinα - cosα|

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có:
sin2α (1 + cotα) + cos2α(1 + tanα) = sin2α + sinαcosα + cos2α + sinαcosα
= (sinα + cosα)2 
Vậy  = |sinα + cosα|

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...