Biểu thức  bằng:

A.

sinα + cosα

B.

sinα - cosα

C.

|sinα + cosα|

D.

|sinα - cosα|

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...