Biểu thức  bằng:

A.

B.

C.

x

D.

x2

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Biểu thức chứa số mũ vô tỉ của x nên x > 0. Ta có:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...