Biểu thức  bằng:

A.

B.

C.

x

D.

x2

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Biểu thức chứa số mũ vô tỉ của x nên x > 0. Ta có:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...