Biểu thức  bằng:

A.

1

B.

C.

8

D.

16

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có : 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...