Biểu thức  bằng:

A.

1

B.

C.

8

D.

16

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có : 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...