Biểu thức 2-(2x+1) - 2-(2x-1) + 2-2x bằng :

A.

-2-(2x+1)

B.

0

C.

2-2x

D.

2-(2x-1)

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...