Biểu thức 2-(2x+1) - 2-(2x-1) + 2-2x bằng :

A.

-2-(2x+1)

B.

0

C.

2-2x

D.

2-(2x-1)

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...