Biểu thức y = x3 - 3x2 + 4x - 5 biến đổi thành biểu thức hàm số lẻ nào sau đây bằng cách dời trục xOy đến

trục XIY bởi phép tịnh tiến theo vectơ  với I là điểm uốn của đồ thị?
 

A.

Y = X3 - X

B.

Y = X3

C.

Y = X3 + X

D.

Một kết quả khác.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 10

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...