Biểu thức xác định công suất trung bình có dạng:

A.

P = RI2.

B.

P = U.Icosφ.

C.

P = R..

D.

P = RI2 hoặc P = U.Icosφ hoặc P = R..

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...