Biểu thức nào ứng với quá trình đẳng nhiệt?

A.

p1V1 = p2V2.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

p1V1 = p2V2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...