Biểu thức nào ứng với quá trình đẳng nhiệt?

A.

p1V1 = p2V2.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

p1V1 = p2V2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 chất khí - vật lý 10 có lời giải - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...