Biểu thức nào sau đây là đạo hàm của hàm số y = esinx 

A.

sinx.(esinx-1)

B.

esinx

C.

esinxcosx

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

esinxcosx

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...