Biểu thức nào sau đây là đạo hàm của hàm số y = esinx 

A.

sinx.(esinx-1)

B.

esinx

C.

esinxcosx

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

esinxcosx

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...