Biểu thức nào sau đây diễn tả quá trình nung nóng khí trong bình kín?

A.

ΔU = Q.

B.

ΔU = A.

C.

ΔU = A + Q.

D.

ΔU = 0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

ΔU = Q.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 6 cơ sở của nhiệt động lực học - vật lý 10 có lời giải - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...