Biểu thức nào sau đây cho phép ta xác định hiệu suất của máy biến áp, biết rằng U1, U2, I1, I2 lần lượt là điện áp hiệu dụng và cường độ dòng điện hiệu dụng trên cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy biến áp?

A.

= .

B.

= .

C.

= .

D.

= .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

= .

Coi hệ số công suất của mạch sơ cấp và thứ cấp bằng nhau. Nếu hao phí điện năng trong máy biến áp là đáng kể tức là công suất của dòng trong mạch sơ cấp và thứ cấp không bằng nhau: U2I1 = U1I1   = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...