Biểu thức nào không phải là biểu thức biểu diễn điện áp xoay chiều?

A.

u = 5 + 20cos(100πt).

B.

u = 20cos(100πt).

C.

u = 20cos(100πt + ).

D.

u = 20cos(100πt + ).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...