Biểu thức nào không phải là biểu thức biểu diễn điện áp xoay chiều?

A.

u = 5 + 20cos(100πt).

B.

u = 20cos(100πt).

C.

u = 20cos(100πt + ).

D.

u = 20cos(100πt + ).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

u = 5 + 20cos(100πt).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...