Biểu thức nào dưới đây là biểu thức của mật độ năng lượng điện trường trong tụ điện?

A.

QU.

B.

.

C.

CE2d2.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...