Biểu thức hằng số cân bằng nào là của phản ứng?

2C (r) + O2 (k) 2CO (k)

A.

K = .

B.

K = .

C.

K = .

D.

K = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

K = .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...