Biểu thức chu kì của con lắc đơn dao động nhỏ có dạng:

A.

T = .

B.

T = .

C.

T = .

D.

T = 2π.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...